Sản phẩmSản phẩm

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4668-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4598-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2020/04/experience_01.png

SẢN PHẨMTrang thiết bị y tế

 • Cồn khử khuẩn
 • Nước rửa tay
 • Khẩu trang
 • Đồ bảo hộ
 • Nước UltraPure Distilled Water
 • Tăm bông
 • Máy ủ nhiệt
 • Máy votex
 • Máy soi gel
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2020/03/blue_triangle_01.png

SẢN PHẨMBộ kit test xét nghiệm

 • Bộ xét nghiệm định tính RNA SARS- CoV-2 (COVIDNOW Detection Kit)
 • Bộ Trang thiết bị Y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm RNA SARS-CoV-2 (BRISO SARS-CoV-2 Detection Kit)
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4854-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4857-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4847-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_4871-scaled.jpg
https://brilitas.com/wp-content/uploads/2020/06/experience_10.png